ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια μεταλλικών δακτυλίων

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια μεταλλικών δακτυλίων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών26/08/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης29/06/2016
  • Προκήρυξη (ορθή επανάληψη)Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---