ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια 200 βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 200 βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών07/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης27/05/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---