ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) & χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια χυτοσιδηρών στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) & χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού22/06/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών22/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/05/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου   Λήψη ΑρχείουΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου