ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ (συνδέσμων) για σωλήνες PE

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ορειχάλκινων ρακόρ (συνδέσμων) για σωλήνες PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού16/06/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών16/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/05/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου