ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια 20 υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN & 200 υδρομετρητών DN20, L=130mm

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 20 υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN & 200 υδρομετρητών DN20, L=130mm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού25/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών25/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης27/04/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου