ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 
Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών06/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/04/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-