ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για  την προμήθεια  και εγκατάσταση δύο (2) Μετασχηματιστών Ισχύος 630 kVA
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια  και εγκατάσταση δύο (2) Μετασχηματιστών Ισχύος 630 kVA
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/04/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-