ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς και πέδιλων υδροστομίων πυρκαγιάς

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς και πέδιλων υδροστομίων πυρκαγιάς
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού16/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών16/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/04/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου