ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός γενικού διακόπτη χαμηλής τάσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση ενός γενικού διακόπτη χαμηλής τάσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών13/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης06/04/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---