ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια της Αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια της Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών15/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης05/04/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---