ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια δύο αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια δύο αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών07/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης31/03/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---