ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PEx
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού04/04/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών04/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης08/03/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου