ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετασχηματιστών ισχύος 630 kVA

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετασχηματιστών ισχύος 630 kVA
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού17/03/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών17/03/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης27/02/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου