ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων υδρομετρητών

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων υδρομετρητών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών26/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης18/02/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---