ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας ανυψωτικής διάταξης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση μιας νέας ανυψωτικής διάταξης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών09/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης28/01/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---