ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια υλικών

Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) UPS, μιας (1) οθόνης και αναβάθμιση ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) UPS, μιας (1) οθόνης και αναβάθμιση ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών23/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/10/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---