ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια ανιχνευτή αερίων

Προμήθεια ανιχνευτή αερίων για την Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ανιχνευτή αερίων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών23/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης15/10/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---