ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων, καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρωτών δαπέδων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών20/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης23/09/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου