ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την  προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού23/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών23/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/09/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-