ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την   προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για  την   προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού24/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης11/09/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-