ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 
Προμήθεια ανταλλακτικών Ταινιοφιλτρόπρεσας Αφυδάτωσης στη ΜΚΑ
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ανταλλακτικών Ταινιοφιλτρόπρεσας Αφυδάτωσης στη ΜΚΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού18/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών18/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης11/09/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-