ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων λεβήτων – καυστήρων

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων λεβήτων – καυστήρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού05/10/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών05/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης09/09/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου