ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (κατηγορίες A+Γ)

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού31/08/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών31/08/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/08/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου