ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας χλωρίωσης στην ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ανταλλακτικών μονάδας χλωρίωσης στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών23/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/07/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---