ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ, έντεκα (11) οθονών και ενός (1) εκτυπωτή

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια έντεκα (11) Η/Υ, έντεκα (11) οθονών και ενός (1) εκτυπωτή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/07/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---