ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση)  αγωγών HDPE .

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση)  αγωγών HDPE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού17/07/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών17/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/07/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-