ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης χημικών αποβλήτων των Χημικών Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσίας διαχείρισης χημικών αποβλήτων των Χημικών Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού15/07/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών15/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/07/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-