ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ελαστικών/επίσωτρων

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ελαστικών/επίσωτρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών06/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/06/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης--