ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των  παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωση όλων των υπολοίπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού30/06/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών30/06/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης05/06/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου