ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100

Προμήθεια ογδόντα 80 υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, είκοσι (20) πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και δέκα (10) πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών20/05/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης21/04/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου