ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού24/04/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/03/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου