ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης (ηλεκτροσύντηξης) σωλήνων και εξαρτημάτων από ΡΕ

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών11/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/02/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---