ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης και για ένα έτος

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης και για ένα έτος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών17/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης09/02/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---