ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Παροχή υπηρεσίας

Παροχής Υπηρεσίας για Α) Την Επίβλεψη μέσω του Κέντρου Ελέγχου, Προληπτικού Ελέγχου, Συντήρηση και Επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2015  και Β) Την Εκτέλεση εργασιών Αποτυπώσεων των Αντλιοστασίων

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή Υπηρεσίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού09/02/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών09/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης14/01/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου