ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
  • Θέμα διαγωνισμούΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού03/02/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών03/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης10/01/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου