ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου τροφοδοσίας ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου τροφοδοσίας ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού20/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών20/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/01/2015
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-