ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια Εργαστηριακού Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια Εργαστηριακού Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών21/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης13/11/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---