ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια οκτώ (8) αυτόματων συστημάτων λίπανσης

  • Θέμα διαγωνισμούΓια την Προμήθεια οκτώ (8) αυτόματων συστημάτων λίπανσης τεσσάρων σημείων και τεσσάρων (4) αυτόματων συστημάτων λίπανσης έξι σημείων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού18/11/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών18/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/10/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου