ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια Αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια Αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών10/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης02/10/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---