ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια Αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών19/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης11/09/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---