ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων για το αντλιοστάσιο «Ουτσάρσο» και για το αντλιοστάσιο «Τούμπας» προς «Ουτσάρσο»
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού19/09/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών19/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης27/08/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου