ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΧΗΜΕΙΟ  ΕΕΛΘ
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακού εξοπλισμού Χημείου στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού05/09/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών05/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/08/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις--
  • Τεύχος διακήρυξης--