ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια αναλυτή καυσαερίων για τους λέβητες βιοαερίου στην ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια αναλυτή καυσαερίων για τους λέβητες βιοαερίου στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών21/08/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/08/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---