ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ Αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών06/08/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/07/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---