ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια ειδών για την επικοινωνιακή προώθηση του ερευνητικού προγράμματος CC-WARE

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών για την επικοινωνιακή προώθηση του ερευνητικού προγράμματος CC-WARE.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ειδών για την επικοινωνιακή προώθηση του ερευνητικού προγράμματος CC-WARE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών21/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/07/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---