ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια δύο (2) υπολογιστών εξυπηρετητών (Server) για SCADA Αντλιοστασίων Ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια δύο (2) υπολογιστών εξυπηρετητών (Server) για SCADA Αντλιοστασίων Ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών15/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης08/07/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---