ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
Προσφορά για την υπηρεσία ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
  • Θέμα διαγωνισμούΠροσφορά για την υπηρεσία ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/--
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών04/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης27/06/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις--
  • Τεύχος διακήρυξης--