ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια 100 τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 100 τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού09/07/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών09/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης17/07/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου