ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια plotter (εκτυπωτή μεγάλων σχεδίων) Τμήματος GIS

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια plotter (εκτυπωτή μεγάλων σχεδίων) Τμήματος GIS
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών23/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης15/05/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---