ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ.
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού09/05/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών09/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/04/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-